+420 734 418 371 rezervace 10 osob a více: +420 605 257 241  
 
 
 

SMLUVNÍ PODMÍNKY

  1. Člen klubu souhlasí s tím, aby mu Provozovatel posílal prostřednictvím pošty, telefonu, sms nebo emailu, či facebooku aktuální informace o obchodních nebo promočních akcích pořádaných Provozovatelem v Areálu či Restaurací Šeberák v České republice, pokud k tomu udělil svůj souhlas při vstupu do Klubu Šeberák nebo kdykoliv v době trvání jeho členství v Klubu Šeberák.
  2. Člen Klubu Šeberák svým podpisem Dotazníku či vyplněním dotazníku na internetových stránkách a jeho odesláním webovou aplikací výslovně slouhlasí s tím, aby Provozovatel zpracovával jeho osobní údaje uvedené v Dotazníku jakož i další údaje předané Provozovateli při obchodním styku, a to zejména v souvislosti s jeho účastí v Klubu Šeberák. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou, resp. do doby písemného  odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti Klubu Šeberák. Člen Klubu Šeberák bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoliv písemně odvolat. 
Zpět na začátek